Sailun misija

„Siūlyti aukščiausios kokybės gaminius, kurie formuoja visų suinteresuotų šalių vertybes: Sailun komandos, bendradarbiavimo partnerių ir klientų - diegiant nuolatinius tobulinimus, gerbiant aplinką ir didinant pasitikėjimą visu, ką darome.”

Vertybės

Sailun veikla grindžiama trimis pagrindinėmis vertybėmis: kokybe, pasitikėjimu ir parama.

Kokybė yra svarbiausia visuose įmonės procesuose, atsakomybės lygiuose ir kiekviename veiksme.

Pasitikėjimas, kurį mes įgyjame, apsiimdami siekti mūsų ilgalaikių tikslų ir suvokdami mūsų klientus ir jų poreikius, teikdami jiems sprendimus ir atsakymus.

Parama kiekvienam mūsų bendradarbiavimo partneriui. Sailun remia savo bendradarbiavimo partnerius, jų prekiautojų tinklus ir galutinius vartotojus (transporto priemonių vairuotojus).